Klar, ferdig, undervis!
Kan elever skrive bøker i skolen?

Kan elever skrive bøker i skolen?

January 10, 2020

Skriveopplæring er noe av det mest komplekse en norsklærer holder på med i det daglige. Så hvordan kan man legge opp skriveopplæring i skolen som motiverer elevene? Halvor Thengs, norsklektor ved Dalane videregående skole, forteller om hvordan elevene hans skrev bok.

Mer info: //bokhylla.elevforlaget.no/#/bok/drommer-om-fremtiden-431

Hva kjennetegner læreren med godt omdømme?

Hva kjennetegner læreren med godt omdømme?

January 10, 2020

"Evig eies kun et dårlig rykte", heter det i sangen. Men hvordan opparbeider man seg et godt omdømme som lærer blant elever og foreldrene deres? Vi har snakket med Narve Dolve, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han poengterer at lærere bør være bevisst sitt eget omdømme, ettersom det finnes en sammenheng mellom lærerens omdømme og elevenes læringsutbytte.

Hvordan er det å være norsklærer på 8. trinn?

Hvordan er det å være norsklærer på 8. trinn?

January 9, 2020

Som lærer på ungdomsskolen håndterer man ofte situasjoner som går utover det faglige, forteller Veronica Christoffersen Reime, norsklektor ved Skeiane ungdomsskole. Elevene på ungdomsskolen er i en overgangsfase, samtidig som de skal inn i norskfagets tekstmangfold og arbeidsformer. 

Er PowerPoint nok?

Er PowerPoint nok?

January 9, 2020

Hvordan kan man variere evalueringen av muntlige ferdigheter i skolen? spør vi førsteamanuensis Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo ved Universitetet i Stavanger. Hun løfter fram bruk av podkast, læringsbilletter og interaktive PowerPointer som mulige løsninger. 

Fagfornyelsen - keiserens nye klær?

Fagfornyelsen - keiserens nye klær?

January 9, 2020

Fagfornyelsen trer i kraft av fra og med høsten 2020. Hva vektlegger den? spør vi førsteamanuensis Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger. Er den en tom reform uten de store endringene, eller vil den - på ulike måter - kunne være med på å påvirke skolen i nye og formålstjenlige retninger? 

Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?

Hva er det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet?

January 7, 2020

Hvordan kan lærere ta hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger? Det er tema i denne episoden, der universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Wenche Elisabeth Thommassen forteller oss at det «[...] å bli bevisst sin egen kulturbakgrunn kan gjøre at en respekterer andre og finner sin plass i et større fellesskap».

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App